Quy định của pháp luật về nhà ở hình thành trong tương lai

Nhà ở hình thành trong tương lai là gì

Hiện nay, ở các tỉnh thành lớn, loại hình nhà ở hình thành trong tương lai đang rất phổ biến. Việc mua bán các dự án hình thành trong tương lai thường có giá trị thấp hơn nên nhiều người dân lựa chọn loại hình nhà ở này. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những rủi ro mà trước khi thực hiện giao dịch người dân cần tìm hiểu kĩ và lường trước. Vậy nhà ở hình thành trong tương lai là gì? Những giao dịch nào có thể thực hiện đối với nhà ở hình thành trong tương lai.

Nhà ở hình thành trong tương lai là gì
Nhà ở hình thành trong tương lai có thể thực hiện được giao dịch gì?

Nhà ở hình thành trong tương lai là gì?

Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

Khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định nhà ở hình thành trong tương lai như sau: 

“Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng”.

Theo đó, nhà ở hình thành trong tương lai có thể hiểu đơn giản là nhà ở chưa được hình thành trong thời điểm hiện tại hoặc đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, công trình nhà ở có các điều kiện, cơ sở nhất định để thấy rằng nhà đó sẽ được xây dựng hoàn thành trong tương lai.

Ví dụ: Căn hộ chung cư trong công trình đang xây dựng là nhà ở hình thành trong tương lai.

Các giao dịch có thể thực hiện đối với nhà ở hình thành trong tương lai

Theo quy định tại Luật Nhà ở 2014, nhà ở hình thành trong tương lai có thể thực hiện các giao dịch mua bán, thế chấp. Tuy nhiên cần đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 148 Luật Nhà ở 2014.

Đối với chủ đầu tư

Chủ đầu tư dự án xây dựng có thể thế chấp dự án hoặc nhà ở xây dựng trong dự án tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để vay vốn cho việc đầu tư dự án hoặc xây dựng nhà ở đó.

Điều kiện để chủ đầu tư được quyền thế chấp dự án hoặc nhà ở hình thành trong tương lai đó là:

 • Chủ đầu tư phải có hồ sơ dự án, có thiết kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt
 • Chủ đầu tư đã có Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Nhà ở thế chấp phải thuộc diện đã xây dựng xong phần móng theo quy định của pháp luật
 • Nhà ở thế chấp không nằm trong phần dự án hoặc toàn bộ dự án mà chủ đầu tư đã thế chấp

Đối với tổ chức, cá nhân 

Tổ chức, cá nhân có thể thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam trong những trường hợp sau:

 • Nhà ở do tổ chức, cá nhân tự xây dựng trên thửa đất ở hợp pháp của mình thế chấp để vay vốn phục vụ cho việc xây dựng nhà ở
 • Nhà ở hình thành trong tương lai do tổ chức, cá nhân mua lại trong dự án đầu tư xây dựng của chủ đầu tư thế chấp để mua chính nhà ở đó.

Điều kiện để tổ chức, cá nhân được quyền thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai đó là:

 • Nhà ở không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền
Nhà ở hình thành trong tương lai là gì
Quy định của pháp luật về việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Quy định của pháp luật về việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai 

Tài sản giao dịch là nhà ở hình thành trong tương lai mang tính rủi ro cao hơn các loại tài sản thông thường khác, do đó, đòi hỏi phải có hệ thống pháp luật chặt chẽ, điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. 

Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân trong việc mua nhà ở trong tương lai, pháp luật quy định chặt chẽ điều kiện để bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào sử dụng. Trước khi mua bán các dự án thì người mua cần kiểm tra kĩ các giấy tờ chủ đầu tư cung cấp có đầy đủ hay không bao gồm:

 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất
 • Hồ sơ dự án
 • Thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
 • Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng
 • Giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án
 • Trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó
 • Nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Ngoài ra, trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Xem thêm: Nhà mái Nhật là gì?

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Nhà ở hình thành trong tương lai là gì
Quá trình thanh toán nhà ở hình thành trong tương lai

Quá trình thanh toán khi mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện thành nhiều lần tính theo phần trăm giá trị hợp đồng.

 • Lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng
 • Những lần tiếp theo tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng
 • Trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng

Người mua nhà ở hình thành trong tương lai cần chú ý nếu trong trường hợp bên mua chưa được cấp Sổ hồng thì bên bán không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Phần còn lại sẽ được thanh toán khi bên mua đã nhận được Giấy chứng nhận.

Nhà ở hình thành trong tương lai là gì
Người mua cần tìm hiểu kĩ các thông tin dự án trước khi mua nhà ở hình thành trong tương lai

Pháp luật Nhà ở quy định rất chi tiết về việc mua bán, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện vẫn còn nhiều chủ đầu tư làm chưa đúng luật, hoặc xảy ra các sai phạm trong quá trình thực hiện dự án. Chính bởi vậy, trước khi thực hiện việc mua bán, người mua cần tìm hiểu kĩ các thông tin liên quan đến dự án và hợp đồng mua bán đặc biệt là điều khoản thanh toán, thời gian hoàn công, bảo lãnh dự án,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *