Đất sản xuất kinh doanh là gì? Giá đất hiện nay như thế nào?

Đất sản xuất kinh doanh là gì?

Nếu bạn đang muốn kinh doanh cũng như quan tâm đến đất sản xuất kinh doanh để xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất hãy cùng bài viết dưới đây làm rõ đất sản xuất kinh doanh là gì? Và những thông tin pháp lý liên quan đến loại đất này.

Đất sản xuất kinh doanh là gì?

Đất sản xuất kinh doanh nằm trong nhóm đất phi nông nghiệp, và được dùng cho mục đích sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, đất này lại không được sử dụng để kinh doanh trong ngành nông nghiệp như nuôi trồng các loại cây ăn quả.

Đất sản xuất kinh doanh là gì?
Đất sản xuất kinh doanh là gì?

Giá đất sản xuất kinh doanh

Theo pháp luật quy định giá đất tại khu vực đô thị, nông thôn, các điểm đầu mối giao thông, khu du lịch, thương mại, các vùng ven đô thị, khu công nghiệp, du lịch, thương mại ở địa phương được tính bằng 70% giá đất ở cùng loại đường phố, vị trí đối với khu vực đô thị hoặc cùng khu vực, vị trí đối với khu vực nông thôn; khu vực ven đô thị, các đầu mối giao thông, khu công nghiệp, du lịch, thương mại.

Đối với đất sản xuất kinh doanh tại nông thôn giá được quy định như sau:

Loại xã  Xã đồng bằng  Xã trung du Xã miền núi 
Vùng kinh tế  Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc 30,0 5.100,0 24,0 4.200,0 15,0 5.700,0
2. Vùng đồng bằng sông Hồng 60,0 17.400,0 48,0 9.000,0 42,0 5.400,0
3. Vùng Bắc Trung bộ 21,0 7.200,0 18,0 4.200,0 12,0 3.000,0
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ 24,0 7.200,0 18,0 4.800,0 15,0 3.600,0
5. Vùng Tây Nguyên         9,0 4.500,0
6. Vùng Đông Nam bộ 36,0 10.800,0 30,0 7.200,0 24,0 5.400,0
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long 24,0 9.000,0        

 

Thời hạn sử dụng đất

Tùy thuộc vào mức độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp được xây dựng trên đất này mà có thể xem xét về thời hạn cho thuê đất, nhưng tối đa sẽ chỉ đến 50 năm.

Tại các địa bàn khó khăn về mặt kinh tế – xã hội mà có các dự án đầu tư được xây dựng ở địa phương thì thời hạn tối đa sẽ lên tới 70 năm nếu cần gia hạn dài hơn.

Phân biệt đất sản xuất kinh doanh và đất thương mại, dịch vụ

Luật nhà ở 2013 cũng quy định như sau 

“đ) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;”

giá đất sản xuất kinh doanh

Đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau nhưng đều thuộc nhóm đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Để phân biệt 2 loại đất này ta xét đến mục đích sử dụng của nó.

  • Đất thương mại dịch vụ nhằm mục đích xây dựng các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ hoặc công trình khác phục vụ kinh doanh thương mại, dịch vụ.
  • Đất sản xuất kinh doanh nhằm mục đích xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu chế xuất.

Xem thêm: Đất tái định cư là gì?

Thuế đất sản xuất kinh doanh?

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định mức thuế cho loại đất này như sau:

Thuế sử dụng đất = Diện tích thực tế sử dụng x Giá trên 1m2 x Thuế suất

Trong đó, 

  • Diện tích thực tế sử dụng là các diện tích xây công trình kinh doanh sản xuất, trong trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất thì sẽ tính tổng diện tích các thửa này. Nếu được nhà nước giao hoặc cho thuê đất xây dựng khu công nghiệp thì diện tích xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung sẽ không được tính thêm.
  • Giá đất trên 1m2 sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định, được ổn định trong vòng 5 năm. 
  • Thuế suất quy định riêng cho đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là 0,03%.

giá đất sản xuất kinh doanh

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất ra sao?

Để có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất kinh doanh bạn cần có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, sau đó thực hiện đầy đủ thủ tục đã được quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP dưới đây:

“Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

  1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.
  2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

  1. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

Như vậy, đất sản xuất kinh doanh có giá rẻ, tối ưu cho những dự án kinh doanh lớn và có thể được hỗ trợ từ nhà nước phù hợp cho cả hộ gia đình và doanh nghiệp.

Hy vọng bài viết này đã giúp ích cho bạn trong việc tìm hiểu đất sản xuất kinh doanh là gì và mức giá, mức thuế cũng như các thủ tục liên quan đến mục đích sử dụng đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *