Trái phiếu chuyển đổi là gì? Ưu, nhược điểm của loại trái phiếu này

Trái phiếu chuyển đổi là gì? Trái phiếu chuyển đổi là tài sản chứng khoán nợ mà có khả năng chuyển đổi thành nguồn chứng khoán vốn được gọi là cổ phiếu. Tuy nó được sử dụng khá phổ biến trên thị trường chứng khoán nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng nắm rõ từng khái niệm, đặc điểm. Bài viết dưới đây từ Dnlands sẽ giải đáp cho bạn đọc về những thông tin liên quan đến trái phiếu chuyển đổi.

Trái phiếu chuyển đổi

Trái phiếu chuyển đổi là gì?

Trái phiếu chuyển đổi – tên Tiếng Anh là Convertible Bond. Đây là loại trái phiếu phát hành bởi công ty cổ phần, trong đó người sở hữu loại hình trái phiếu này chuyển đổi từ các dạng trái phiếu thành cổ phiếu ở một khoảng thời gian xác định ở tương lai. Điều này được căn cứ và xác định rõ về tỷ lệ và thời gian khi mỗi nhà đầu tư mua trái phiếu.

Loại trái phiếu chuyển đổi này thường có lãi suất cố định và thấp hơn so với những loại trái phiếu khác. Tuy nhiên, điểm đặc biệt đó là khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu có thể mang đến nguồn lợi nhuận cao cho nhà đầu tư.

Trái phiếu chuyển đổi là gì
Định giá về trái phiếu chuyển đổi

Ví dụ: Khi công ty có 1 triệu cổ phần với thị giá 1.000 đồng/ cổ phiếu. Sau đó, phát hành 100 nghìn trái phiếu chuyển đổi cùng giá 10.000 đồng/ trái phiếu với lãi suất 5%/năm. Sau một năm thì tái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty A với thị giá ở thời điểm đó là 5.000 đồng/ cổ phiếu theo tỷ lệ 10: 1 (1 trái phiếu đổi 10 cổ phiếu).

Tóm lại, nếu ban đầu nhà đầu mua 1.000 trái phiếu từ công ty thì hưởng lợi nhuận 500.000 đồng theo mức lãi suất trái phiếu thỏa thuận 5%. Tuy nhiên, nếu trường hợp công ty A hoạt động có lợi nhuận, thị trường tăng lên 10.000 đồng/ cổ phiếu. Khi này, nhà đầu tư tiến hành chuyển đổi từ trái phiếu qua cổ phiếu. Lúc này lợi nhuận từ nhà đầu tư tăng 5.000 đồng/ cổ phiếu, tương ứng 50 triệu đồng.

Một số đặc điểm của Trái phiếu chuyển đổi

Tỷ lệ chuyển đổi

Nếu tỷ lệ chuyển đổi là yếu tố tiên quyết để một trái phiếu dễ dàng chuyển đổi. Tỷ lệ này đã được thể hiện ở mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành bao nhiêu cổ phiếu. Mức tỷ lệ chuyển đổi được thể hiện ở dạng tỷ số hoặc mức giá chuyển đổi. Điều này xác định trong các hợp đồng giao dịch trái cùng các điều kiện khác.

Lãi suất

Giống với trái phiếu thông thường, mỗi nhà đầu tư hưởng một khoản lãi suất định kỳ hấp dẫn khi sở hữu loại trái phiếu này. Tuy nhiên, lãi suất trái phiếu này thấp hơn so với các loại trái phiếu khác.

Chuyển đổi bắt buộc

Với trái phiếu chuyển đổi có nhược điểm là doanh nghiệp được quyền thu hồi các loại trái phái đã phát hành. Điều này nghĩa là trái phiếu được yêu cầu chuyển đổi bởi từng doanh nghiệp. Nó mang đặc điểm của cả cổ phiếu và trái phiếu. Cho nên loại cổ phiếu này gây ra sự nhầm lẫn cho nhà đầu tư. Từ đó, đầu tư vào trái phiếu này đòi hỏi từng nhà đầu tư nên cân nhắc những tác động ảnh hưởng tới cổ phiếu và trái phiếu. Đặc biệt, mỗi công ty phát hành trái phiếu thu hồi với mức giá nhất định để hạn chế sự tăng giá đột ngột của cổ phiếu.

phát hành trái phiếu chuyển đổi
Một số đặc điểm của Trái phiếu chuyển đổi

Ưu và nhược điểm của Trái phiếu chuyển đổi

Dưới đây là những ưu, nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi với mỗi nhà đầu tư, công ty phát hành cần biết.

bài tập trái phiếu chuyển đổi
Ưu và nhược điểm của Trái phiếu chuyển đổi

Đối với nhà đầu tư

Một số ưu nhược điểm  đối với nhà đầu tư.

Ưu điểm

 • Trái phiếu chuyển đổi có đặc điểm tương tự như trái phiếu thường. Điều này nghĩa là nhà đầu tư được thanh toán lãi với mức lãi suất cố định. Thu nhập từ lãi suất trái phiếu cao hơn từ cổ tức trên cổ phiếu. Ngoài ra, trái phiếu biến đổi được mua lại với giá bằng mệnh giá khi đáo hạn. 
 • Nhà đầu tư nắm trái phiếu sẽ được hưởng quyền ưu tiên hơn so với các cổ đông để nắm giữ cổ phiếu khi các công ty phá sản.
 • Trong các giai đoạn thị trường chứng khoán tụt dốc, mức giá thị trường trái phiếu có xu hướng ổn định hơn giá cổ phiếu. Ngoài ra, giá trị của trái phiếu này được hỗ trợ bởi lãi suất hiện hành của trái phiếu cạnh tranh khác ở thị trường.
 • Khi giá cổ phiếu của công ty phát hành tăng, khả năng chuyển đổi của loại trái phiếu sẽ giúp nhà đầu tư có các cơ hội sinh lợi nhuận cao.
 • Nhà đầu tư lựa chọn quyền chuyển đổi trái phiếu hoặc không. Khi thị trường giá cổ phiếu giảm, nhà đầu tư lựa chọn không thực hiện quyền chuyển đổi mà cần đợi khi giá cổ phiếu tăng sau đó mới thực hiện lệnh chuyển đổi để kiếm lợi nhuận.

Nhược điểm

 • So với từng loại trái phiếu khác, nhà đầu tư sở hữu loại trái phiếu trên hưởng mức lãi suất thấp.
 • Thời gian chuyển đổi thành cổ phiếu lâu nên tiềm ẩn nhiều rủi ro.
 • Trong trường hợp nếu công ty ngừng hoạt động bởi quá trình hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể thì những trái chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi mất quyền chuyển đổi.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về: Cổ phiếu quỹ là gì?

Đối với công ty phát hành

Một số ưu nhược điểm đối với doanh nghiệp phát hành.

Ưu điểm

 • Mức chi phí khi doanh nghiệp phát hành loại trái phiếu này thấp hơn so với chi phí và lãi suất khi phát hành trái phiếu. Việc này để tổ chức phát hành có thể giảm nguy cơ rủi ro.
 • Phát hành trái phiếu này giúp hạn chế mọi rủi ro cho doanh nghiệp khi số lượng cổ phiếu tăng nhanh chóng.
 • So với phát hành cổ phiếu, trước khi có trái phiếu chuyển đổi các cổ đông của doanh nghiệp không bị giảm thu nhập.
 • Nếu việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của doanh nghiệp không thuận lợi, quá trình phát hành trái phiếu giúp doanh nghiệp có thêm khả năng huy động vốn dễ dàng hơn.

Nhược điểm

 • Bởi các cổ đông có quyền tham gia vào quản lý công ty nên khi tiến hành chuyển đổi dễ gây  ra thay đổi khi kiểm soát và điều hành công ty.
 • Khi trái phiếu chuyển đổi do tăng cổ phiếu lưu hành nên phần vốn chủ sở hữu bị loãng làm mỗi cổ phần khi đó được đại diện cho tỷ lệ thấp hơn của quyền sở hữu tại công ty.
 • Bởi lợi tức trái phiếu tính theo phần chi phí nên tính trừ vào trong thu nhập chịu thuế của công ty.  Cổ tức là lấy lợi nhuận sau thuế của công ty làm quá trình chuyển đổi giảm chi phí trả lãi và làm tăng thu nhập chịu thuế của công ty. Từ đó, công ty phải trả thuế nhiều hơn.

Định giá Trái phiếu chuyển đổi

Mỗi nhà đầu tư dựa trên cơ sở quyền mua cổ phiếu và giá trị trái phiếu để định giá trái phiếu chuyển đổi. Công thức định giá chuyển đổi như sau:

Giá trị trái phiếu chuyển đổi = Giá trị trái phiếu + Giá trị quyền chuyển đổi

Trong đó:

 • Mức giá trị của trái phiếu là giá trị hiện tại của dòng tiền khi tiến hành thanh toán cả gốc và lãi trái phiếu ở kỳ hạn của trái phiếu đó. Trong đó, phần lãi suất xác định là lãi suất chiết khấu theo quan hệ cung cầu, lãi suất chung của thị trường và biên độ rủi ro tín dụng.
 • Giá trị quyền chuyển đổi là quyền mua cổ phiếu. Giá trị này phụ thuộc vào giá cổ phiếu ở thời điểm đó. Khi cổ phiếu có giá giảm thì quyền mua đem lại lợi nhuận ít và giá trị hơn.

Ngoài ra, mức giá trị quyền mua cổ phiếu phụ thuộc vào những yếu tố khác như thời hạn thực hiện quyền, mức độ biến động giá cổ phiếu, lãi suất trên thị trường.

trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
Định giá Trái phiếu chuyển đổi

Điều kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi

Dựa theo quy định ở Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/12/1018, để có thể phát hành trái phiếu chuyển đổi doanh nghiệp nên tuân thủ và làm đủ các điều kiện sau:

 • Chủ thể phát hành: Mỗi công ty cổ phần thành lập hợp pháp, cấp giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ hợp pháp khác.
 • Thời gian họa  động công ty: Công ty cổ phần có hoạt động ít nhất 1 năm và xác định dựa theo ngày cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần đầu tiên.

Trên đây là những điều bài viết muốn gửi đến bạn đọc vè trái phiếu chuyển đổi là gì cùng các thông tin liên quan khác. Hy vọng qua bài viết này giúp bạn hiểu hơn về loại trái phiếu trên và có kế hoạch đầu tư phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *