DNLANDS

Bảo hiểm tử kỳ là gì? Phân loại bảo hiểm tử kỳ

Dnlands Admin 24.08.2022

Bảo hiểm tử kỳ là gì? Bảo hiểm tử kỳ là hình thức bảo hiểm cho các sự kiện chết ở thời hạn nhất định của người được bảo hiểm. Vậy chi tiết về loại bảo hiểm này, khi nào cần mua bảo hiểm cũng như phân loại chúng ra sao, hãy cùng dõi theo bài viết ngay sau đây.

Bảo hiểm tử kỳ là gì?

Bảo hiểm tử kỳ là loại bảo hiểm cho các sự kiện chết ở thời hạn nhất định của người được bảo hiểm. Đây là dạng của bảo hiểm nhân thọ. Từng doanh nghiệp bảo hiểm nên trả tiền bảo hiểm cho người được thụ hưởng. Nếu người được hưởng bảo hiểm chết ở thời điểm được thoả thuận ở hợp đồng bảo hiểm. Khác với loại hình bảo hiểm trọn đời, ở bảo hiểm tử kỳ, doanh nghiệp chỉ cần cam kết bảo hiệm cho sự kiện chết của người hưởng bảo hiểm ở thời hạn xác định. Đó là bảo hiểm tử kỳ cố định, bảo hiểm có kỳ hạn, bảo hiểm thu nhập gia đình và bảo hiểm bổ sung.

Bảo hiểm tử kỳ là gì?

Bảo hiểm tử kỳ là loại bảo hiểm cho các sự kiện chết ở thời hạn nhất định của người được bảo hiểm

Khi nào nên mua bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm nhân thọ?

Nhiều người nói về bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm nhân thọ trọn đời. Tuy nhiên, nhiều người chưa hiểu về hai loại bảo hiểm trên. Khi nào chúng ta cần mua bảo hiểm này và mình có thuộc đối tượng mua sản phẩm hay không.

Cuộc sống hiện tại nếu không có bảo hiểm, chúng ta vô cùng lo lắng về sức khoẻ. Bệnh tật ập tới bất kể lúc nào và không thể kiểm soát được. Cho nên, tham gia bảo hiểm sức khoẻ là cách bảo vệ sức khoẻ bản thân. Chúng tôi sẽ giới thiệu tới khách hàng hai loại bảo hiểm đó là bảo hiểm nhân thọ trọn đời và bảo hiểm sức khoẻ tử kỳ.

bảo hiểm tử kỳ là gì? Khi nào nên mua bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm nhân thọ?

Thời điểm mua bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm nhân thọ khi có vấn đề về sức khoẻ

So sánh bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm trọn đời

Bảo hiểm tử kỳ của Manulife là loại bảo hiểm mà mọi công ty bảo hiểm cần chi trả số tiền toàn bộ dành cho người hưởng thụ bảo hiểm. Khi chủ nhân của gói bảo hiểm này bị chết. Người hưởng bảo hiểm sức khoẻ tử kỳ ở thời gian đó đã được gia hạn và ký kết ở hợp đồng.

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời hay với tên gọi khác là bảo hiểm trường sinh. Đây là bảo hiểm kết hợp hai yếu tố bảo hiểm và đầu tư lợi nhuận.

Đối tượng mua bảo hiểm tử kỳ

Chủ thể của bảo hiểm tử kỳ dao động từ 18 đến 60 tuổi được tính theo sinh nhật trước của Người được bảo hiểm xét trong Ngày bắt đầu Quyền lợi bảo hiểm đã được áp dụng cho Quyền lợi bảo hiểm bổ sung cho “Bảo hiểm Tử kỳ”.

Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm tử kỳ

Thời điểm để quy định trong hợp đồng là thời điểm đáo hạn hợp đồng. Khi hết thời hạn bảo hiểm mà người được bảo hiểm vẫn sống thì người bảo hiểm (các doanh nghiệp bảo hiểm) không cần có trách nhiệm thanh toán một khoản tiền nào cho bên mua bảo hiểm. Điều này nghĩa là, việc trả tiền của người bảo hiểm là không chắc chắn, người bảo hiểm chỉ cần trả tiền khi người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

Nếu trong trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong sau khi chấm dứt hợp đồng bảo hiệm ở thời gian ngắn, chẳng hạn chỉ sau một vài ngày thì người bảo hiểm không cần trả tiền. Cho nên, phí bảo hiểm ở các hợp đồng này thấp hơn so với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác.

bảo hiểm tử kỳ là gì?Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm tử kỳ

Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm tử kỳ

Thủ tục tham gia bảo hiểm tử kỳ gồm những gì?

Sau đây là thủ tục tham gia bảo hiểm tử kỳ gồm có:

  • Điền đầy đủ thông tin cần thiết vào Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.
  • Nộp bản sao giấy khai sinh của người hưởng bảo hiểm.
  • Nộp bản sao giấy khai sinh/CMND/bản sao sổ hộ khẩu của người mua bảo hiểm.
  • Đóng số phí bảo hiểm đầu tiên.

Các loại bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử kỳ là loại bảo hiểm nhân thọ cơ bản gồm nhiều loại sau đây:

Bảo hiểm tử kỳ cố định (Level term assurance)

Theo đánh giá sử dụng từ khách hàng, bảo hiểm tử kỳ cố định có mức phí bảo hiểm thấp, phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm cố định không thay đổi. Loại hình bảo hiểm này có bảo hiểm trong khoảng thời gian cụ thể và không có giá trị tiền mặt hoặc hoàn lại. Hợp đồng mất hiệu lực sau ân hạn mà không nộp phí bảo hiểm.

Đây là loại hợp đồng cổ điển và đơn giản. Đặc điểm của loại hợp đồng này là phí đóng và số tiền bảo hiểm giữ nguyên ở thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Doanh nghiệp cần cam kết trả tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm chết trước ngày hết hạn Khi đến ngày hết hạn thì hợp đồng bảo hiểm không có giá trị. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tử kỳ cố định không là loại hợp đồng mang tính tích luỹ mà chủ yếu là tính bảo vệ trước các rủi ro.

Cho nên, nó không có giá trị hoàn lại khi chấm dứt hợp đồng. Điều này nghĩa là bạn không nhận được tiền hoàn loại như các dạng Intern nhân thọ khác. Thực tế, hợp đồng bảo hiểm có tính lợi ích cho người thụ hưởng khi trả các khoản nợ tồn đọng cho gia đình.

Bảo hiểm tử kỳ có thể tải tục (Renewable term assurance)

Đây là loại bảo hiểm kế túc từ phí bảo hiểm tăng và tuổi của người hưởng bảo hiểm ở thời điểm tái tục. Mức thời hạn của hợp đồng gia hạn mà không cần cung cấp thêm các bằng chứng về sức khoẻ. Ngoài ra, hợp đồng bảo hiểm được huỷ bỏ hoặc tái tục khi hết hạn.

Với hợp đồng này, người hưởng bảo hiểm yêu cầu tái tục hợp đồng tham gia tiếp trong ngày kết thúc hợp đồng mà không cung cấp bằng chứng về tình trạng sức khoẻ bởi doanh nghiệp bảo hiểm biết tương đối chính xác về thể trạng sức khoẻ của người hưởng bảo hiểm.

Khi tái tục hợp đồng, phí đóng cố định điều chỉnh tăng lên phụ thuộc vào độ tuổi người hưởng bảo hiểm. Giới hạn độ tuổi là 65 tuổi. Nếu trên 65 tuổi thì không thể tái tục.

Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi (Convertible term assurance)

Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi cho phép mọi sự lựa chọn chuyển đổi thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời hoặc bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp trong thời điểm bất kỳ. Ngoài ra, có thể chuyển toàn bộ hoặc một phần hợp đồng bảo hiểm. Phí đóng cao và có tính chi phí khi tiến hành chuyển đổi.

Đây là hình thức bảo hiểm tử kỳ cố định để người được hưởng bảo hiểm lựa chọn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bảo hiểm thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời hoặc bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ở thời điểm khi hợp đồng còn hiệu lực. Phí đóng từng năm được tính dựa theo đặc tính mới của hợp đồng muốn chuyển và tuổi của người hưởng bảo hiểm.

Đồng thời, khi chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm tham gia bảo hiểm cần nộp thêm khoản tiền nhất định cho chi phí liên quan tới chuyển hợp đồng cho doanh nghiệp. Thiết kế bảo hiểm tử kỳ cho chuyển đổi tạo nguồn khả năng sử dụng hợp đồng để tiết kiệm trong tương lai gần.

Bảo hiểm tử kỳ giảm dần (Decreasing term assurance)

Nhìn chung, loại bảo hiểm này giữ ở mức cố định và thấp hơn so với phí đóng bảo hiểm tử kỳ cố định. Thời hạn nộp bắt buộc ngắn hơn so với toàn bộ thời hạn hợp đồng. Người hưởng bảo hiệm không nộp phí ở giai đoạn cuối của hợp đồng. Thời điểm gần kết thúc của hợp đồng, số tiền bảo hiểm mà người hưởng thụ nhận được nhỏ hơn so với tổng số tiền bảo hiểm khi mới ký kết hợp đồng.

Loại bảo hiểm trên có số tiền bảo hiểm giảm dần theo thời hạn bảo hiểm. Mức giảm quy định trong hợp đồng. Bảo hiểm tử kỳ giảm để bảo đảm khoản nợ mà người được bảo hiểm cần trả dần như mua nhà, mua phương tiện đi lại, vay ngân hàng… Số tiền bảo hiểm sẽ giảm dần theo khoản nợ của người được bảo hiểm.

Bảo hiểm tử kỳ tăng dần (Increasing term assurance)

Số tiền bảo hiểm tăng trong thời hạn của hợp đồng mà không có bằng chứng về sức khoẻ. Phí bảo hiểm tăng cùng số tiền được bảo hiểm và tuổi người được hưởng bảo hiểm vào khi tái tục. Phí bảo hiểm nộp cao hơn số phí bảo hiểm cần nộp của bảo hiểm tử kỳ cố định. Ngoài ra, bảo hiểm tiếp tục được tới độ giới hạn dưới 65 tuổi.

Đây là loại bảo hiểm để ứng phó với tiêu cực lạm phát làm giảm tiền bảo hiểm thực của hợp đồng khi mức giá trị của đồng tiền giảm ở thời gian nhất định. Hợp đồng thực hiện qua việc tăng số tiền bảo hiểm hàng năm theo tỷ lệ %.

Bảo hiểm thu nhập gia đình (Family income cover)

Bảo hiểm thu nhập gia đình có tiền bảo hiểm thanh toán qua hình thức trả dần tới hết hợp đồng hoặc người hưởng bảo hiểm đến độ tuổi nhất định. Ngoài ra, hợp đồng có phí đóng khá thấp, khoản tiền trả dần như một khoản thu nhập không chịu thuế.

Loại bảo hiểm này nhằm cung cấp khoản thu nhập cho gia đình trong trường hợp người trụ cột tử vong. Theo đó, người hưởng bảo hiểm bị mất sẽ được trả dần số tiền nhất định cho tới khi hết hạn hợp đồng bảo hiểm hoặc người thụ hưởng tới một độ tuổi nhất định.

Trên đây là những chia sẻ của bài viết về bảo hiểm tử kỳ là gì, so sánh bảo hiểm tử kỳ – bảo hiểm nhân thọ cũng như phân tích sâu về các loại bảo hiểm tử kỳ. Hy vọng đó là những thông tin hữu ích để bạn đọc hiểu rõ hơn về loại bảo hiểm này. 


Mọi thông tin yêu cầu tư vấn vui lòng liên hệ

Hotline: 0916.099.337

Trang web:  https://dnlands.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/dnlands.vn

Địa Chỉ: S202 Vinhomes Smart City – Tây Mỗ – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Rate this post
Chia sẻ
0915830299
DMCA.com Protection Status